.


Публикации | Технология


Технологія

Технологія (від грецького. techne — мистецтво, майстерність, уміння і грецьке. логія — вивчення) — сукупність методів і інструментів для досягнення бажаного результату; спосіб перетворення даного в необхідне.  

Технологія - у широкому змісті - обсяг знань, які можна використовувати для виробництва товарів і послуг з економічних ресурсів. Технологія - у вузькому змісті - спосіб перетворення речовини, енергії, інформації в процесі виготовлення продукції, обробки і переробки матеріалів, зборки готових виробів, контролю якості, управління. Технологія включає в собі методи, прийоми, режим роботи, послідовність операцій і процедур, вона тісно пов'язана з застосовуваними засобами, устаткуванням, інструментами, використовуваними матеріалами.  

Сучасні технології засновані на досягненнях науково-технічного прогресу й орієнтовані на виробництво продукту: матеріальна технологія створює матеріальний продукт, інформаційна технологія (ІТ) — інформаційний продукт. Технологія це також наукова дисципліна, що розробляє й удосконалює способи й інструменти виробництва. У побуті технологією прийнято називати опис виробничих процесів, інструкції з їх виконання, технологічні вимоги й ін. Технологією чи технологічним процесом часто називають також самі операції видобутку, транспортування і переробки, що є основою виробничого процесу. Технічний контроль на виробництві теж є частиною технології. Розробкою технологій займаються технологи, інженери, конструктори, програмісти й інші фахівці у відповідних областях.Випадковий реферат

Сертифікація іграшок

Експертиза іграшок. Отримання сертифікатів відповідності. Допоміжні вимоги до іграшок для дітей до 3 років. Правила проведення соціально-психолого-педагогічної експертизи. Контроль за дотриманням порядку проведення експертизи іграшок.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 19:54:00


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.