Все про рекламу в Інтернет. > Інтернет-маркетинг. > З чого почати ?


В основі терміна "маркетинг" лежить слово "market", що означає ринок. Тому маркетинг - це концепція керування (філософія бізнесу), господарювання в умовах ринку, що проголошує орієнтацію виробництва на задоволення конкретних потреб конкретних споживачів.


Маркетинг - комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства експортера, розробки стратегії і тактики поводження на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивченню покупців, конкурентів і конкуренції, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і рекламі, оптимізації каналів товарообігу й організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту послуг, що представляються.
Методи маркетингової діяльності

    * Аналіз зовнішнього (стосовно підприємства) середовища, в яке входять не тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному успіху чи перешкоджають йому. У підсумку формується банк даних для оцінки зовнішнього середовища і його можливостей.
    * Аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних і інших характеристик людей, що приймають рішення про покупку, а також їхніх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання товарів.
    * Вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і/чи модернізація старих, включаючи їхній асортимент і параметричні ряди, упакування і т.д. Застарілі, що не дають розрахункового прибутку товари знімаються з виробництва і ринку (експорту).
    * Планування товарообігу і збуту, включаючи створення, при необхідності, що відповідають власних збутових мереж зі складами і магазинами і/чи агентських мереж.
    * Забезпечення формування попиту і стимулювання збуту шляхом комбінації реклами, особистого продажу, престижних некомерційних заходів ("паблик рилейшнз") і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і конкретних продавців.
    * Забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що поставляються, визначенні "технології" використання цін, кредитів, знижок і т.п.
    * Задоволення технічних і соціальних норм країни, що імпортує товари підприємства, що означає обов'язок забезпечити належну безпеку використання товару і захист навколишнього середовища, відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару.
    * Керування маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.

Маркетингова діяльність  починається задовго до початку виробництва того чи іншого товару: здійснюється аналіз ринку, на основі якого приймається рішення про те, які товари необхідно робити і на які ринки збуту орієнтуватися. Але маркетингова діяльність не припиняється після реалізації товару - післяпродажне обслуговування клієнтів надає додаткову інформацію, що дозволяє постійно модифікувати і поліпшувати товари, а, отже, більш повно задовольняти потреби клієнтів.


Така стратегія дозволить не тільки придбати нових клієнтів, але й втримати вже наявних, тому що набагато дешевше зберегти своїх покупців, чим залучити нових, і ще складніше повернути втрачених.
Маркетинг в Інтернеті

Розглянемо причини, чому більшість фахівців ще не вважають електронну комерцію здатною приносити прибуток. Розберемо типові помилки маркетингових акцій, визначимо, на яку саме аудиторію потрібно націлювати маркетингові акції, що може змусити споживача зробити покупку не де-небудь, а саме на вашому web-сайті. Спробуємо оцінити, наскільки доцільне проведення маркетингових заходів за межами Інтернет - в оффлайні.

Маркетинг в Інтернеті - це комплекс заходів для вивчення попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг, з наступним просуванням і рекламуванням їх через Інтернет.

Отже, ви вирішили створити представництво в Інтернет. Які ваші дії? По-перше, ви повинні вирішити, якого результату ви хочете домогтися. Очевидно, ви хочете збільшити число продажу за рахунок користувачів Інтернет. Спектр покупців вам приблизно відомий. Наприклад, сімейні пари, що купують меблі після ремонту в  квартирі чи при в'їзді в нову квартиру, вони мають можливість купити дорогі меблі і при покупці цікавляться в першу чергу дизайном меблів, її розмірами, якістю, відповідністю екологічним стандартам, тобто великою кількістю параметрів, що вони змушені з'ясовувати або по телефону, або приїхавши в салон.

Web-сайт у мережі істотно заощадить час покупців, якщо буде зроблений як максимально докладний каталог з фотографіями, малюнками конструкцій, характеристиками й описами. Розміщаючи легко запам'ятовується адресу сайту на всіх проспектах, логотипах, візитках, реквізитах і ін., ви залучите багатьох клієнтів. Провівши рекламну кампанію в Мережі (показ баннерів, реєстрацію в каталогах і ін.), ви тим самим зможете залучити користувачів, що згодом, якщо порахують ваш сайт цікавим, будуть складати вашу аудиторію довгий час. Часто ті етапи, що вимагають професійної участі, вірніше передоручати спеціальним фірмам - студіям web-дизайну й інтернет-маркетингових агентств.

Можливості використання web-сайта як інформаційного представництва фірми в Мережі:

    * забезпечення своїх клієнтів/партнерів/дилерів   інформацієючи  зниження витрат по поширенню інформації;
    * рекламування товарів/послуг - залучення нових клієнтів/покупців через Мережу;
    * одержання відгуків від покупців/клієнтів, збір інформації про їхні смаки, переваги, тобто проведення маркетингових досліджень.

Розміщення інформації через Інтернет - це зниження витрат по її поширенню, створення інформаційного оточення товару. Видання поліграфічної продукції відносно дорого, а в електронному виді рекламні матеріали можна підготувати істотно дешевше і швидше. Через Інтернет це робити зручно.

Збільшення числа продаж і укладених договорів - реальний прибуток від інтернет-проекту. Якщо завдяки роботі інформаційного представництва ви знаходите нових клієнтів, то цим самим воно в значній мірі виправдає своє існування. Рекламна кампанія в Інтернет частіше виявляється дешевше й ефективніше, ніж при проведенні іншими відомими методами. При серйозному відношенні до справи рекламні інтернет-кампанії зажадають значних витрат: на складання медіаплана, заснованого на даних соціологічних досліджень; на покупку рекламного місця в солідних інтернет-виданнях.

Збір маркетингової інформації дозволяє правильно розподіляти ресурси підприємства, точно позиціонуватися на ринку, що, у кінцевому результаті, позначається на зниженні витрат і/чи на збільшенні продаж. Будь-яка комерційна діяльність починається з маркетингового дослідження. Якщо на web-сайті ви зумієте зібрати статистичну інформацію про потенційних покупців, їхніх характеристиках, перевагах і смаках, то заощадите гроші на опитування й анкетування по  телефону чи іншим способом.

Кінцева мета мережних заходів завжди зводиться до залучення максимального числа користувачів з цільової аудиторії. Тобто, з одного боку, повинна бути зібрана інформація, орієнтована на запити клієнтів. А з іншого боку - необхідно стимулювати відвідування сайта максимальним числом користувачів із заданої аудиторії. І задача виділення тієї частини аудиторії, що становить маркетинговий інтерес, є спеціальна задача заходів у Мережі.

Для досягнення мети інтернет-проекту необхідно послідовно пройти наступні етапи.

   1. Формулювання цілей рекламної кампанії в Інтернет з позиції одержання прибутку і/чи зниження витрат.
   2. Визначення потенційної аудиторії web-сайту (цільової аудиторії). Як правило, вона збігається з аудиторією ваших потенційних покупців/споживачів, але в залежності від цілей може бути і трохи ширше. Необхідно як можна більш повно описати її, розділити на групи по характеристиках, зібрати вичерпні дані по кожній групі. Це робота маркетингової  служби чи менеджера по маркетингу. Якість і точність проробленої роботи по підготовці такої інформації впливають на успішність вашого інтернет-проекту і діяльності фірми в цілому.
   3. Збір і підготовка інформації, що повинна бути затребувана користувачами web-сайта. Майбутній зміст сайта необхідно упорядкувати відповідно до цілей і характеристиками цільової аудиторії. Це необхідно зробити тільки після двох попередніх етапів. Тільки після їхнього пророблення стає ясно, яка інформація й у якому обсязі повинна бути зібрана.
   4. Створення сайта: проектування його структури, дизайн, забезпечення інформаційного наповнення, функціонування програмного забезпечення, розміщення в Мережі. Успіх web-сайта визначається не тільки якістю й обсягом інформації, але і способом її подачі - гарним оформленням, зручною навігацією й ін. Непрофесійний дизайн і незручна навігація сайта позначаться негативно на іміджі підприємства.
   5. Забезпечення збору статистичної інформації про відвідуваність вашого ресурсу. Цьому аспекту необхідно приділити особливу увагу. По статистичним данним ви будете мати можливість кількісно й у динаміці оцінювати якість ваших дій і заходів.
   6. Цілеспрямоване стимулювання відвідувань сайта користувачами цільової аудиторії. Коли web-сайт готовий, необхідно всерйоз подбати про його аудиторію. Якщо перед початком своїх дій ви її досить вивчили, вам відомо, якими способами найкраще досягти мети. Методи стимулювання можуть бути різні: від указівки доменного імені сайта в традиційних ЗМІ до показу рекламних блоків інформації (баннерів) у Мережі. Ефективність кожного методу залежить від рекламованого товару цільової аудиторії й інших факторів.
   7. Зпівставлення статистики відвідувань і динаміки росту продажу. Необхідно коректувати дії в Мережі й в організації роботи підприємства в цілому.

Частина перерахованих етапів, на жаль, нерідко упускається. Виконанням деяких з них займаються люди, що не мають до них прямого відношення, не володіють достатніми адміністративними ресурсами й ін., що веде до неправильних дій по реалізації інтернет-проекту і - як наслідок - до відсутності результату.

Таким чином, інтернет-проект повинен стати одним з інструментів керування маркетинговою політикою фірми. При вдалій комбінації заходів в Інтернет із планами маркетингу вдається домогтися істотного росту продаж і зниження витрат. Не можна не сказати про те, що для фірм практично будь-якого профілю інформаційне представництво в Інтернет може принести велику користь. Найбільш успішним виявляється використання Інтернет у випадках, коли потенційна аудиторія за задумом є досить широкої. Рідко вона стає абсолютно широкої, тобто, як правило, ваша аудиторія буде мати риси і характеристики, відмінні від загальної. Тому перш ніж починати діяльність по створенню інформаційного представництва в Інтернет, оцініть, наскільки   легко чи складно знайти вашу аудиторію в Мережі.

У будь-якому випадку, сучасний маркетинг - це не тільки розробка гарного товару, визначення його ціни і надання покупцям. Крім цього, компанії повинні постійно взаємодіяти з клієнтами - як дійсними, так і потенційними. При цьому потрібно використовувати всі доступні на сьогодні засоби. Для багатьох компаній питання вже полягає не в тім, чи варто використовувати Інтернет, а в тім, який бюджет на це виділити і як його розподілити.

Якщо розглядати Інтернет як засіб для проведення рекламних акцій, то при розробці рекламної програми в першу чергу необхідно розставити зрозумілі рекламні цілі і пріоритети. Вони повинні ґрунтуватися на прийнятих раніше рішеннях про цільовий ринок, позиціонування товару і маркетинговому комплексі.

У залежності від цього, задачею реклами може бути інформування клієнтів (наприклад, при виведенні нового   товару чи послуги на ринок), переконання клієнтів (використовується в міру росту конкурентної боротьби) і нагадування (важливо для товарів, що знаходяться на етапі "зрілості", не дозволяє споживачу забути про товар). Після визначення цілей відбувається планування рекламного бюджету і формування рекламної стратегії, що складається з двох головних елементів - створення рекламних звертань до клієнтів і вибору засобів реклами. При цьому треба враховувати, що для проведення ефективної рекламної кампанії необхідно гармонійно сполучити створення звернень і засобів реклами. Після початку рекламної кампанії необхідно постійно оцінювати її комунікативну і комерційну ефективність. Якщо говорити про рекламу в Інтернет, то розроблювачі інтернет-сайта повинні заздалегідь передбачити всі необхідні засоби для такої оцінки, інакше основна перевага Інтернет як інтерактивного комунікаційного каналу буде загублена.

Для того щоб проведена рекламна кампанія була ефективної і гроші не були витрачені даремно, необхідно постійно підтримувати на сайті актуальний і цікавий зміст (content). Для мінімізації витрат на цьому етапі фахівцям з маркетингу необхідно мати простий і зручний засіб для керування інформаційним наповненням сайта, а засобу персоналізації інформації дозволять встановити діалог із клієнтом і більш точно враховувати його потреби. Забезпечення такої функціональності вимагає додаткових засобів, але в противному випадку будуть упущені значні можливості.
2007-04-19 19:46:39


Новости в сети.

.