.


Публикации | Экономическая теория и Экономико-математическое моделирование


Економіка, економічна теорія та еконмічно-математичне моделювання

Економіка як наука являє собою галузь соціальних наук. Об'єктом економічних наук є економічна дійсність.  

Через широту економічної дійсності економічна наука являє собою цілий кластер дисциплін, відмінних одна від одної предметом дослідження. До економічного відноситься велике число наукових дисциплін, серед яких можна виділити як загальні: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, математичні методи в економіці, економетрика, статистика, історія економічних навчань, історія економіки і спеціальні (чи конкретні): контроллінг, менеджмент, маркетинг, галузева економіка, інженерна економіка, економіка підприємства й економіка праці, бухгалтерський облік, управлінський облік, фінансовий облік і ін.  

Також необхідно враховувати, що для пізнання економічної дійсності застосовуються не тільки економічні дисципліни, але і міждисциплінарні дослідження, наприклад, прикладна статистика і теорія прийняття рішень.  

Як самостійна наука економіка виділяється в XVIII столітті з виходом у світ книги Адама Сміта "Дослідження про природу і причину багатства народів" (розповсюджена назва "Багатство народів") у 1776 р. Однак по зауваженню Й. Шумпетера, внутрішню логіку економічних явищ розуміли і до Адама Сміта, але на інтуїтивному, початковому рівні.  

Математична економіка (один з розділів математичних методів в економіці, нарівні з економетрикою) — сфера наукової і практичної діяльності, метою якої є математично формалізований опис економічних об'єктів, процесів і явищ.  

Математика як основа теорії прийняття рішень широко застосовується для управління (планування, прогнозування, контролю) економічними об'єктами і процесами.  

Новим напрямком у сучасній економічній науці є реалізація так називаного економічного експерименту, суть якого полягає в математичному моделюванні економічних ситуацій з урахуванням психологічного фактору (чекань учасників ринку).Випадковий реферат

Економіко–математичне моделювання

Розвиток методології економіко-математичного моделювання. Економіко-математичні моделі в працях вітчизняних економістів. Математичне моделювання і зовнішньополітичні дослідження. Простір індикаторів в системі міжнародних відносин: задачі метатеорії.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 21:50:57


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.