.


Публикации | Экология


екологія

Нижче приведені деякі визначення слова екологія.  

- Екологія — це наука, що вивчає умови існування живих організмів, взаємини між живими організмами і середовищем їх існування.  

- Екологія як наука спрямована на розуміння функціонування екосистем, взаємин видів живих істот з їхнім навколишнім середовищем, умов розвитку і рівноваги таких систем. Інструментами цього пізнання є спостереження, проведення досвідів, висування теорій, що пояснюють явища. Відносини між людиною і природою також можуть бути предметом вивчення екології.   

- Екологія — це пізнання економіки природи, одночасне дослідження усіх взаємин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища... Одним словом, екологія — це наука, що вивчає всі складні взаємозв'язки в природі, розглянуті Дарвіном як умови боротьби за існування. (Це визначення Е. Геккеля написане в ті часи, коли екологія була ще винятково біологічною наукою. Нинішнє розуміння екології ширше.)Випадковий реферат

Влияние городской среды на здоровье населения

Городская среда - что это такое. Состояние природы в городах - миллионерах. Экологическая ситуация в нашей стране. "Экологические болезни". Мнения пермяков о состоянии окружающей среды города. Некоторые пути решения экологических проблем города.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 21:20:40


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.