.


Публикации | Производство


Виробництво

Виробництво — в економічному змісті процес створення людською працею господарських благ чи предметів, що служать для задоволення людських потреб.  

Деякі економісти відносять до виробництва створення одних матеріальних благ, інші — також створення і нематеріальні блага. Виробництво може бути розділене на наступні категорії:

  - 1) добування сировини в готовому виді з запасів природи (видобувне виробництво — полювання, рибальство, гірська промисловість);  

- 2) розведення тваринних і рослинних продуктів за допомогою природних сил природи (сільськогосподарське виробництво і його галузі: лісівництво, скотарство, рибництво й ін.);  

- 3) переробка сировини в придатний для споживання людини вигляд (обробна промисловість);  

- 4) передача господарських благ від виробників до споживачів (торгова і перевізна справа).  

До цих категорій деякі економісти приєднують ще   

- 5) нематеріальне виробництво, яким займаються представники ліберальних професій і мистецтва, чиновники, прислуга.  

Навчання про виробництво в економічній науці розкладається на наступні частини:  

- навчання про фактори виробництва — природі, праці і капітал і, - навчання про організацію виробництва.  

У сучасному розумінні виробництво є процесом створення матеріальних благ і послуг, необхідних для існування і розвитку суспільства.Випадковий реферат

Пивоваренное производство

Технологическая схема производства с подробным описанием ее этапов, норм технологического режима. Дробление зернопродуктов. Приготовление пивного сусла. Сбраживание пивного сусла дрожжами. Дображивание, созревание пива. Характеристика готовой продукции.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 19:50:30


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.