.


Публикации | Международные отношения и мировая экономика


Міжнародні відносини та світова економіка

Міжнародні відносини — це сукупність економічних, політичних, правових, ідеологічних, дипломатичних, військових, культурних і інших зв'язків і взаємин між суб'єктами, що діють на світовій арені.  

Головною особливістю міжнародних відносин є, відсутність у них єдиного, центрального ядра влади і управління. Вони будуються на принципі поліцентризму і поліієрархії. Тому в міжнародних відносинах велику роль грають стихійні процеси і суб'єктивні фактори. Міжнародні відносини виступають тим простором, на якому зіштовхуються і взаємодіють на різному рівні глобальному, регіональному, багатобічному і двосторонньому. Різні сили: державні, військові, економічні, політичні, суспільні й інтелектуальні.  

У цілому світову економіку можна визначити як сукупність національних господарств і недержавних структур, об'єднаних міжнародними відносинами.  

Світова економіка виникла завдяки міжнародному поділу праці, що спричинило за собою як поділ виробництва (тобто міжнародну спеціалізацію), так і його об'єднання — кооперацію.  

Суб'єктами світових господарських відносин є:
- Транснаціональні корпорації (ТНК) і їхні довгострокові альянси;
- Транснаціональні банки;
- Фінансово-промислові групи — об'єднання ТНК і ТНБ;
- Біржі (особливо великі);
- Держави, і прирівняні до них території, а також адміністративні одиниці даних держав і територій;

Світові фінансові й економічні організації (включаючи великих інвесторів і організації-об'єднання великих компаній, що займаються контролем визначених міжнародних ринків, об'єднання країн усередині регіону — СНД).  

Світова економіка нерозривно пов'язана з географією, історією й екологією Землі. На початку 2006 року на Землі проживало приблизно 6,5 мільярдів чоловік.  

Ріст світової економіки за 2005 рік склав 4,4 %. Сумарний ВВП усіх країн склав на кінець 2005 року — 43,07 трлн дол. США в номінальному вираженні і 60,63 трлн дол. США по паритету купівельної спроможності. Отже, у середньому ВВП на душу населення складає близько 9500 дол. (ППП) на людину.  

Зараз у світі нараховується близько 30 тисяч транснаціональних корпорацій і близько 300 тисяч їхніх філій.Випадковий реферат

Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

Членство у СОТ - системний фактор розвитку національної економіки, лібералізації зовнішньої торгівлі, створення середовища для залучення іноземних інвестицій, що відповідає національним інтересам України. Можливі наслідки після вступу України до СОТ.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 18:20:28


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.