.


Публикации | Право


Право

Право як один з видів регуляторів суспільних відносин являє собою особливу категорію, що є предметом вивчення різних наук — теорії права і держави, філософії, історії правових навчань і ін. Конкретне визначення права залежить від типу праворозуміння, якого дотримується той чи інший вчений. Фактично, кожен дослідник права дає своє визначення, виражаючи в ньому основні, на його погляд, характерні риси, властиві даному явищу. У той же час визначення різних шкіл дозволяють найбільше повно надати визначення. У багатотисячорічній історії юриспруденції не раз вказувалося, що універсальне визначення права не може бути дане і завжди залежить від конкретної правової системи. Саме ж право завжди зв'язане з державою, хоча форма цього зв'язку також є істотним протиріччям різних теорій права і теорій походження права і держави.


Випадковий реферат

Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

Реституція. Компенсація. Цивільний позов. Відшкодування моральної шкоди. Порядок роз'яснення прав особі яка зазнала шкоди від злочину. Обставина, що підлягає доказуванню. Умови та порядок відшкодування майнової шкоди.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 17:09:45


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.