.


Публикации | География


Географія

Географія

  1. єдиний комплекс наук, що вивчають географічну оболонку Землі й акцентуються на виявленні просторово-тимчасових закономірностей. Основними об'єктами вивчення географічних наук є геосфери (біосфера, атмосфера, літосфера, гідросфера і ґрунтовий покрив) і геосистеми (ландшафти, природні зони, біогеоценози...)

  2. звід знань про просторово-тимчасові особливості якої-небудь території, об'єкта, чи явища процесу (географія материків і океанів, географія України, географія тундри, географія поширення пташиного грипу, географія карстових процесів N-скої області)Випадковий реферат

Географія Фастівського району

Загальні відомості та характеристика природних умов району. Загальні дані. Клімат. Рельєф. Гідрографія і гідрологія. Геологічна будова та грунтоутворюючі породи. Ґрунтовий покрив. Структура грунтового покриву сільськогосподарських угідь.
Искать реферат, курсовую, дипломную


2008-03-04 16:53:33


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.