.


Публикации | Бухгалтерский учет


Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік — упорядкована система збору, реєстрації й узагальнення інформації в грошовому вираженні про стан майна, зобов'язань організації і їхніх змін (русі коштів) шляхом суцільного, безупинного і документального обліку всіх господарських операцій. Іншими словами, даний вид обліку повинний безупинно в часі охоплювати всі об'єкти бухгалтерського обліку.  

Об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їхніх зобов'язань і господарських операцій, здійснювані організаціями в процесі їхньої діяльності.  

Основними завданнями бухгалтерського обліку є:  

- формування повної і достовірної інформації про діяльність організації і її майновому положенні, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності — керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна організації, а також зовнішнім — інвесторам, кредиторам і іншим користувачам бухгалтерської звітності;  

- забезпечення інформацією, необхідної внутрішньому і зовнішньому користувачам бухгалтерської звітності для контролю за дотриманням законодавства України при здійсненні організацією господарських операцій і їхньою доцільністю, наявністю і рухом майна і зобов'язань, використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до затверджених норм, нормативами і кошторисами;

  - запобігання негативних результатів господарської діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості.
Випадковий реферат

Бухгалтерская отчетность на предприятии

Бухгалтерская отчетность на предприятии, учетная политика на предприятии, источники информации, необходимой для финансового анализа, положения бухгалтерского учета, основные мероприятия по переходу на новый план счетов бухгалтерского учета.
Искать реферат, курсовую, дипломную
2008-03-04 16:39:22


Новости в сети.

Обзор сети
.


.

Рекомендуем
.

Разное. Просто интересно почитать.

Иногда ищут и такое


.